Friday, March 27, 2009

madaling makagetover,

madaling mamatay.

No comments: